Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

mamakornelci
19:45
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:45
0804 2cf5
Reposted fromscorpix scorpix viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:44
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
mamakornelci
19:44
Chciałabym, żeby moja cierpliwość była tak wielka jak mój apetyt. Byłabym oazą spokoju.
— Facebook
mamakornelci
19:44
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
mamakornelci
19:43
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mamakornelci
19:42
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:42
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
mamakornelci
19:42
Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał.
mamakornelci
19:42
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:42
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:41
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiindependentt iindependentt
19:41
7759 a928
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl