Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

mamakornelci
04:03
5452 d3f3 500

September 03 2017

mamakornelci
20:00
6161 e100
mamakornelci
19:59
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:59
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:59
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
19:58
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
mamakornelci
19:58
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:57
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:57
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:57
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaiindependentt iindependentt
mamakornelci
19:57
mamakornelci
19:56
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
mamakornelci
19:56
mamakornelci
19:55
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viapiglet piglet
mamakornelci
19:55
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viapiglet piglet
mamakornelci
19:54
Najbardziej bolą szanse ,których nie wykorzystaliśmy.Marzenia które rozbiły się o beton.Najbardziej bolą ludzie, których mijamy, którzy wiecznie wszędzie się śpieszą.Najbardziej żałujemy tego,czego nie mieliśmy odwagi zrobić, a co pulsowało w naszych sercach.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapiglet piglet
mamakornelci
19:53
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viapiglet piglet
mamakornelci
19:53
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
Reposted fromintotheblack intotheblack viapiglet piglet
mamakornelci
19:53
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viapiglet piglet
mamakornelci
19:53
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl